NEZ drift


Biļešu informācija/Ticket information

  • BIĻETE  MAKSĀS UZ VIETAS  EUR / TICKET  EUR  ON  PLACE
  • BĒRNIEM LĪDZ 10 GV(NEIESKAITOT) IEEJA BEZ MAKSAS/ KIDS UNDER 10 YEARS OLD, ENTRANCE FREE, BĒRNIEM IEEJA TIKAI VECĀKU/A PAVADĪBĀ, VAI PIEAUGUŠĀ, AIZBILDŅA, BRĀĻA, MĀSAS U.C. KURAM PĒC APSARDZES PIEPRASĪJUMA IR JĀBŪT BĒRNAM BLAKUS
  • JAUNIEŠIEM NO 10-16 GV (NEISKAITOT)  BIĻETE MAKSĀ  EUR
  • II, III grupas invalīdiem 50% atlaide uzrādot apliecību vai personas apliecinošu dokumentu( uz vietas)
  • 1 GRUPAS INVALĪDIEM IEEJA BEZ MAKSAS, PAVADOŅIEM 50% ATLAIDE (uz vietas)
  • IEGĀDĀJOTIES BIĻETI UZ SACENSĪBĀM TĀ  IETVER IEEJU ARĪ 5DIENAS TRENIŅOS BEZMAKSAS/ IF YOU BUY TICKET FOR SATURDAY RACE, IT'S ALSO INCLUDE ENTRY IN FRIDAY PRACTICE

Atgādinam, ka stāvvietas zona izvietota gar trases drifta konfigurāciju, uz raganas katlā esošajiem kalniņiem, plašā teritorija. Atļauts ienest krēslus un /vai pakāpienus, pledus, pufus, segas- savu personalizēto sēdvitu.

*5DIENAS TRENIŅOS AR BIĻETI 6 DIENAS SACENSĪBĀM IEEJA BEZ MAKSAS!

*ENTRANCE IN FRIDAY PRACTICE WITH SATURDAY  TICKET - FREE!

* TIKAI 5DIENAS TRENIŅA APMEKLĒJUMS  EUR!

JAUNIEŠU BIĻETE SKAITĀS NO 10 G.V. LĪDZ 16 G.V. (NEIESKAITOT) NO 16 G.V. SKAITĀS PIEAUGUŠO BIĻETE, JO JAUNIETIS SKAITĀS PILNGADĪGS!

Privātuma politika sacensībās- Iegādājoties biļeti , klients apstiprina, ka nav iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! pasākuma laikā notiks filmēšana un bildēšana. Kontakt epasts organizatoram latviadrift@inbox.lv
Privacy Policy - When purchasing a ticket, the customer confirms that there is no objection and agrees that during the event, filming and painting will take place. Contact email for organizer latviadrift@inbox.lv


Ieeja sacensībās balstoties uz MK noteikumiem un vadlīnijām, darbosies zaļais drošības līmenis.

LV:Sacensības varēs apmeklēt personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Pie pasākuma ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kuru iespējams iegūt arī vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, sacensības drīkst apmeklēt personas (no 12 gadu vecuma), kuras ir izgājušas pilnu Covid-19 vakcinācijas kursu, izslimojušas Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā, vai saņēmušas negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Pieļaujam iespēju, ka, mainoties valstī noteiktajiem noteikumiem pasākuma apmeklēšanai saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, noteikumi var būt paplašināti un mainīti.

Sacensību apmeklētājiem pie ieejas VAR TIKT veikta attālinātā ķermeņa temperatūras mērīšana, var tikt atteikta ieeja sacensībās, ja temperatūra ir lielāka par 37,5 Lūdzam ievērot 2m distanci, ja nevariet ievērot 2m distanci no citiem apmeklētājiem, jālieto sejas maskas, Jūsu atbildība! Dezinfekcijas līdzekļi pieejami sacensību norises vietā, aicinām dezinficēt rokas!

---------------------

ENG: The competition will be open to people who have been vaccinated against Covid-19 or people who have had Covid-19 in the last 6 months. You will need to present an identity document at the entrance to the event together with a valid digital Covid-19 certificate our document with proove. We accept the possibility that the rules may be extended and changed due to changes in the national rules for attending the event in connection with the restriction of the spread of Covid-19. Spectators attending the competition will have a completely separate flow of spectators from the participants' park, and there will be no access to it.

Visitors to the competition will be measured at the entrance to the remote body temperature, entry may be denied if the temperature is higher than 37.5 Please observe the 2m distance, if you can not observe the 2m distance from other visitors, face masks must be used, your responsibility! Disinfectants are available at the competition venue, please disinfect your hands!


LŪDZAM IEPAZĪTIES AR INFORMĀCIJU SAISTĪBĀ AR COVID-19 NOTEIKUMIEM:

Skatītājiem sacensību norises vietā jāievēro divu metru distance, kā arī noteikumi, kurus sacensību organizators var darīt zināmus pirms pasākuma norises, kā arī pasākuma laikā, VIETĀS KAD NEVAR IEVĒROT 2 M DISTANCI OBLIGĀTI JĀLIETO SEJAS MASKAS!

Uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, sacensības drīkst apmeklēt personas, kuras ir:

• izgājušas pilnu Covid-19 vakcinācijas kursu*

• izslimojušas Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā**

saņēmušas negatīvu Covid-19 testa rezultātu

bērni, kas jau jaunāki par 12 gadiem – bez sertifikātiem.


Pirms sacensību apmeklējumu, skatītājam obligāti jāapmeklē biļešu maiņas punkts.
Biļešu maiņas punktā jāuzrāda:

• personalizēta biļete;

• sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;

• personu apliecinošs dokuments;

saņēmušas negatīvu Covid-19 testa rezultātu*** (tam jāuzrādās digitālajā sertifikātā; veiktā Covid-19 testa rezultāta izdruka netiks uzskatīta par derīgu ieejai sacensību teritorijā, sertifikātam ir jābūt derīgam abas sacensību dienas)

bērni, kas jau jaunāki par 12 gadiem – bez sertifikātiem.

• biļetēm ar samazinātu maksu vai bezmaksas biļetēm – attiecīgā apliecība.

Ja zemāk minētās personas atbilst pasākuma drošības noteikumiem, tad bezmaksas ieeja sacensībās ir:

bērniem līdz 12 gadu vecumam (sacensības kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kuri ir pārslimojuši Covid-19 un kuriem ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts vai tie pasākumā atrodas kopā ar pavadošajām personām, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts – šajā gadījumā bērnam sertifikāts nav jāuzrāda);

• Latvijas invalīdiem, pie ieejas norises vietā, uzrādot derīgu invaliditāti apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Ja zemāk minētās personas atbilst pasākuma drošības noteikumiem, tad samazināta ieejas maksa paredzēta :

• Samazināta ieejas maksa pensionāriem, uzrādot derīgu Latvijas pensionāra apliecību un sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

* Uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas.

** Uzrādot sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 – kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas.

*** Uzrādot sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs (tikai vienas dienas biļetēm!), kā arī šīs personas pavadošie bērni, kas jaunāki par 12 gadiem – bez sertifikātiem.

Kā iegūt digitālo sertifikātu?:

www.covid19sertifikats.lv  nospiest pogu "Apskatīt savus sertifikātus"

Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID);

Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus;

Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku.

Plašāk: covid19.gov.lv/index.php/covid-19/par-covid-19/digitalais-covid-19-sertifikats

Der zināt!

SVARĪGI!!

  • Plānojot pasākuma apmeklēšanu, jau iepriekš iepazīstieties ar tā organizatoru prasībām UN OBLIGĀTI VALSTĪ NOTEIKTAJIEM COVID-19 NOTEIKUMIEM
  • Aizliegumi un ierobežojumi, kas attiecas uz priekšmetiem, ko var vai nevar ienest pasākuma vietā, visbiežāk ir norādīti uz ieejas biļetēm un pie ieejas sacensību teritorijā.
  • Nevēlamo lietu skaitā, ko nedrīkst ienest pasākumā ir arī pārtika, izņemot bērnu ēdienu, kā arī jebkāda veida šķidrums – sula, pat dzeramais ūdens, jo pastāv risks, ka pudelē var būt iepildīts alkohols, degošs vai sprāgstošs šķidrums.
  • Neņemiet lieki līdzi vērtīgas lietas.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/264475-ko-der-zinat-par-drosibu-publiskos-pasakumos-2014 

Der zināt, ka apsardzes darbinieki var jūs neielaist pasākumā, ja jums līdzi ir lietas, kas potenciāli rada draudus savainot cilvēkus, piemēram, priekšmeti, ar kuriem iespējams sadurt vai radīt sitienus.  Īpaši bīstamas ir stikla pudeles, kuru lauskas, pat ja tās nomestas zemē, var klātesošajiem radīt savainojumus. Pārtikas izstrādājumu kategorijā, kas var raisīt aizdomas par neatļautu vielu ienešanu pasākuma norises vietā, pieskaitāmi arī saldumi, piemēram, dražejas, kuras ārēji var atgādināt narkotiskas iedarbības tabletes. Lai nerastos lieki pārpratumi, šādas lietas labāk līdzi neņemt. Rēķinieties, ka pasākuma teritorijā jūs var neielaist arī ar  plakātiem, kuru saturs mudina uz naidu un var izraisīt konfliktsituācijas, kā arī ar dzīvniekiem.

Lai novērstu nevēlamu priekšmetu ienešanu pasākuma norises vietā, apsardzes darbiniekam ir tiesības lūgt pasākuma apmeklētājiem uzrādīt līdzi nestos priekšmetus un liegt ieeju, ja apmeklētājs atsakās to darīt. Konflikta situācijā, ja tāda radusies starp apmeklētāju un apsardzi, vai rodoties aizdomām par likumpārkāpumu, var tikt pieaicināti policijas darbinieki.

Katram publiska pasākuma apmeklētājam jārēķinās ar citu cilvēku labsajūtu, jāievēro smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežojumi.

PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM PASĀKUMA LAIKĀ
Pasākuma teritorijā var iekļūt tikai tie pasākuma apmeklētāji, kas iegādājušies pasākuma biļeti un kuriem ir derīga pasākuma aproce.
Aproces neesamība uz ROKAS nozīmē, ka persona pasākumā ir iekļuvusi nelegāli un nekavējoties tiks izraidīta no pasākuma teritorijas.
Pasākuma aproci aizliegts nodot citām personām.
Aproču viltotāji, kā arī tie, kas iesaistījušies viltošanā, tiks krimināli sodīti.

PASĀKUMA TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST:
Alkoholiskos dzērienus; narkotiskās vielas, ieročus un sprāgstvielas; citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram - nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus utmldz.).Ēdienus, dzērienus, stikla taru u.c. lietas, kas var apdraudēt citu pasākuma apmeklētāju dzīvību.

Organizatoriem ir tiesības neielaist pasākuma teritorijā apmeklētājus,
kuri ir alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā; vai arī izraidīt apmeklētājus no pasākuma.

PASĀKUMA TERITORIJĀ AIZLIEGTS:
lietot atklātu uguni; veikt komercdarbības, lietot un izplatīt narkotiskās vielas;
ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
Aizliegts atskaņot skaļu mūziku, kā arī veikt citas darbības, kuras nav saskaņotas ar pasākuma organizatoru.

PASĀKUMA ORGANIZATORS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR:
traumām, kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā un personīgo mantu bojājumiem;
pazudušām vai nozagtām mantām, kā arī neuzņemas atbildību par pasākuma dalībnieku automašīnām. Lūdzam nestāvēt bīstamās vietās, un nekad nestāvēt ar trasi pret muguru.

Par nepilngadīgu bērnu drošību ir atbildīgi viņu vecāki vai aizbildņi.

Personas atrašanās Pasākuma teritorijā ir apliecinājums tam, ka persona piekrīt šiem noteikumiem.
Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes, nepiesārņot teritoriju un saudzēt dabu.

PASĀKUMĀ ATĻAUTS IENEST, DAŽĀDA VEIDA SĒŽAMLIETAS, KRĒSLUS, PUFUS, SOLUS U.C.