RIGA STAGE REGISTRATION

Dalībnieks, piesakoties sacensībām, saprot un neiebilst pret to, ka sacensības tiks filmētas un fotografētas, pastāv iespēja , ka dalībnieka foto vai video var tiks izlikta sociālajos tīklos.Dalībnieks piesakoties sacensībām piekrīt , ka organizators ir tiesīgs izmantot viņa datus!

Participant, when applying for the competition, understands and does not object to the fact that the competition will be filmed and photographed, there is a possibility that the participant's photo or video may be posted on social networks. The participant accepting the competition agrees that the organizer is entitled to use his data!


SEE YOU ALL IN RACE TRACK!!!!

 .